Print
Category: Uncategorised
Hits: 10591

ถั่วทอด

ในปี 2561 ร้านได้ผลิตขายหน้าร้านเพียงแค่2 ขนาด คือ ถุงขนาดเล็ก(มีถั่ว10แผ่น) และถุงใหญ่(มีถั่ว15แผ่น)เท่านั้น โดยทางร้านได้จัดแพ็คเกจไว้ดังนี้

1.ถุงเล็ก มีแพ็คเกจดังนี้

2.ถุงใหญ่ มีแพ็คเกจดังนี้

 

หมายเหตุ

  1. ราคานี้รวมค่าสินค้าและค่าส่งEMS แล้ว
  2. ถุงที่แพ็คส่งจะเล็กกว่าขนาดที่ขายหน้าเพื่อลดการแตกหักของสินค้า แต่จำนวนเท่าเดิมครับ
  3. การบรรจุ ร้านพยามป้องกันการแตกหักแล้ว แต่ถึงอย่างไรก้อมีการแตกหักอยู่ดี
  4. หลีกเลี่ยงการสั่งสินค้าช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดต่อเนื่อง