ถั่วทอด

ในปี 2561 ร้านได้ผลิตขายหน้าร้านเพียงแค่2 ขนาด คือ ถุงขนาดเล็ก(มีถั่ว10แผ่น) และถุงใหญ่(มีถั่ว15แผ่น)เท่านั้น โดยทางร้านได้จัดแพ็คเกจไว้ดังนี้

1.ถุงเล็ก มีแพ็คเกจดังนี้

 • กล่อง ค. บรรจุได้ 4 ถุง ราคารวมส่ง กล่องละ 220 บาท
 • กล่อง ง. บรรจุได้ 6 ถุง ราคารวมส่ง กล่องละ 310 บาท
 • กล่อง จ. บรรจุได้ 8 ถุง ราคารวมส่ง กล่องละ 400 บาท
 • กล่อง ฉ. บรรจุได้ 10 ถุง ราคารวมส่ง กล่องละ 490 บาท

2.ถุงใหญ่ มีแพ็คเกจดังนี้

 • กล่อง ค. บรรจุได้ 2 ถุง ราคารวมส่ง กล่องละ 190 บาท
 • กล่อง ง. บรรจุได้ 4 ถุง ราคารวมส่ง กล่องละ 310 บาท
 • กล่อง จ. บรรจุได้ 6 ถุง ราคารวมส่ง กล่องละ 440 บาท
 • กล่อง ฉ. บรรจุได้ 9 ถุง ราคารวมส่ง กล่องละ 620 บาท

 

หมายเหตุ

 1. ราคานี้รวมค่าสินค้าและค่าส่งEMS แล้ว
 2. ถุงที่แพ็คส่งจะเล็กกว่าขนาดที่ขายหน้าเพื่อลดการแตกหักของสินค้า แต่จำนวนเท่าเดิมครับ
 3. การบรรจุ ร้านพยามป้องกันการแตกหักแล้ว แต่ถึงอย่างไรก้อมีการแตกหักอยู่ดี
 4. หลีกเลี่ยงการสั่งสินค้าช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดต่อเนื่อง